Подобрување на патната инфраструктура во општина Илинден

По претходно асфалтираните два крака од улица „11“ се продолжи со асфалтирање и на останатите 7 краци од истата улица. Деновиве се асфалтираа крак 2, крак 3, крак 5, крак 6, крак 7, крак 8 и крак 9. Со асфалтирањето на овие седум краци заврши комплетно асфалтирањето на сите 9 краци од улица „11“.