Општина Илинден доби сертификат за систем за управување што ги исполнува барањата на стандардот ISO 9001:2015

Поврзано: Политика за квалитет на општина Илинден – ЛИНК