Домови на култура:

  • Дом на култура „Илинден“, н.Илинден

Во домот на култура „Илинден“ се наоѓа и Општинска библиотека, канцеларијата на „Ансамбл за народни песни и игри Илинден“, како и канцеларијата на матичната служба – Контакт број на матичната служба: 02/2571-146.

  • Дом на култура „Марино“, н.м. Марино

Во домот на култура „Марино“ се наоѓа и Општинска библиотека.

Во просториите на Домот на култура „Марино“ за прв пат во општина Илинден е отворена канцеларија на хуманитарната организација Црвен крст.

  • Дом на култура „Миладиновци“, н.м. Миладиновци