ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ: Верче Мицевска

Контакт: sovet@ilinden.gov.mk

СОВЕТНИКПАРТИЈАКОНТАКТ
1.Верче МицевскаВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаmicevska.sovet@ilinden.gov.mk
2.Павле ПавлескиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаpavleski.sovet@ilinden.gov.mk
3.Миле СтојановскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаstojanovski.sovet@ilinden.gov.mk
4.Борче НајдовскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаnajdovski.sovet@ilinden.gov.mk
5.Благоја МитровскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаmitrovski.sovet@ilinden.gov.mk
6.Светлана СлезенковскаВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаslezenkovska.sovet@ilinden.gov.mk
7.Дарко МицевскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаmicevski.sovet@ilinden.gov.mk
8.Горан ГочевскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаgochevski.sovet@ilinden.gov.mk
9.Биљана ТрајковскаВМРО-ДПМНЕ и коалицијата
10.Мирјана НиколовскаСДСМ и коалицијатаnikolovska.sovet@ilinden.gov.mk
11.Милош СтанковскиСДСМ и коалицијатаstankovski.sovet@ilinden.gov.mk
12.Новица МилевСДСМ и коалицијатаmilev.sovet@ilinden.gov.mk
13.Трајче ИлиевскиГрупа избирачи, Трајче Илиевскиilievski.sovet@ilinden.gov.mk
14.Анета ЗдравковскаГрупа избирачи, Трајче Илиевскиzdravkovska.sovet@ilinden.gov.mk
15.Кирил СлезенковскиЛевицаslezenkovski.sovet@ilinden.gov.mk

Деловник за работа на совет (Кликај тука)