ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ: Верче Мицевска

СОВЕТНИКПАРТИЈАКОНТАКТ
1.Верче МицевскаВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаv.micevska333@gmail.com
2.Павле ПавлескиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаpavle.pavleski@yahoo.com
3.Миле СтојановскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаstojanovski_mile@yahoo.com
4.Борче НајдовскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаnajdovski1975@yahoo.com
5.Благоја МитровскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаbaze.mitrovski@yahoo.com
6.Светлана СлезенковскаВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаsslezenkovska@yahoo.com
7.Дарко МицевскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаgabrielamicanovska@yahoo.com
8.Горан ГочевскиВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаgoran-pipi@hotmail.com
9.Драгана БојковскаВМРО-ДПМНЕ и коалицијатаdraganabojkovska@gmail.com
10.Мирјана НиколовскаСДСМ и коалицијатаmimizmejkovska@gmail.com
11.Милош СтанковскиСДСМ и коалицијатаstankovskimilos@hotmail.com
12.Новица МилевСДСМ и коалицијатаnocemilev@gmail.com
13.Трајче ИлиевскиГрупа избирачи, Трајче Илиевскиbliznakuniprom@hotmail.com
14.Анета ЗдравковскаГрупа избирачи, Трајче Илиевскиanetazdravkovskaaa@gmail.com
15.Кирил СлезенковскиЛевицаslezenkovskikiril@gmail.com

Деловник за работа на совет (Кликај тука)