Прашај го Градоначалникот

Граѓаните на општина Илинден можат да воспостават контакт со градоначалникот на oпштината м-р Александар Георгиевки, со пополнување на следниот контакт формулар:

    НАПОМЕНА: Сите електронски адреси од кои што ќе бидат упатени до градоначаликот навредливи, заканувачки или слични пораки ќе бидат од нашата страна блокирани за понатамошна комуникција!