Почитувани, доколку саката да пријавете проблем во областа на локалната самоупрова, пополнете го следниот контакт формулар.

Во случај за итна интервенција или во кризна сотојба, користете ги следните телефонски броеви:
– ЈКП Илинден 071/269843
– ЈКП Илинден „Водовод“ 070/392407
– Општина Илинден одд. за инспекциски надзор – Инспекторат 070/316422; 070/358851

Контакт формулар: