Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување по Закон за заштита на укажувачи

Сашо Саздовски
e-mail: finansovo@ilinden.gov.mk
тел. 02/2571 703 лок.118

Лице за известување на неправилности и сомнеж за измами или корупција по Закон за јавна внатрешна финансиска контрола

Маријана Пешевски
e-mail: peshevski_mm@hotmail.com
тел. 02/2571 703 лок.118

Лице за посредување на информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Тања Маневска Николовска
e-mail: vanja.stojanovic@ilinden.gov.mk
тел. 02/2571 703 лок.104

Офицер за заштита на лични податоци

Елизабета Михајловска
e-mail: beti.mihajlovska@hotmail.com
тел. 02/2571 703 лок.118

Координатор за родова еднаквост,еднакви можности

Тања Маневска Николовска
e-mail: tanjamanevska@yahoo.com
тел. 02/2571 703 лок.108

Лице за контакт со граѓани со попреченост

Славица Милошевска
e-mail: milosevska_slavica@yahoo.com.mk
тел. 02/2571 703 лок.105

ПРИЛОГ: