Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Oпштина Илинден, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на РМ. бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14) ја определи:

Тања Маневска Николовска
e-mail:

  • tanja.manevska@ilinden.gov.mk
  • tanjamanevska@yahoo.com

телефон: 02/2571-703 локал 108

и ја овласти за службенo лицe задолжен за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Oпштина Илинден.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува е достапна до јавноста преку:

  • огласна табла во општината
  • преку веб страната; ilinden.gov.mk

Потребно е да поднесете барање за пристап до информации од јавен карактер кое можете да го симнете во PDF или MS Word формат.

Во случај овластеното службенo лицe задолжено за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на општина Илинден да не Ви излезе во пресрет, Согласно член 28 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер можете да поднесете жалба која исто така можете да ја сименте во PDF и MS Word формат.

ЛИСТА

На информации од јавен карактер од општина Илинден за 2022 година кои се достапни за граѓаните согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер