Јавното комунално претпријатие „Илинден“ од н.Илинден е надлежно претпријатие за стопанисување со спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден, односно управувањето, одржувањето и изнајмувањето на спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден.

Јавното претпријатие стопанисува со спортски објекти од отворен и затворен тип, и тоа:

  • Спортска сала “Гоце Делчев”
  • две помошни фудбалски игралишта
  • четири професионални тениски игралишта
  • и едно повеќенаменско игралиште.

Контакт ЈКП Илинден – ЛИНК