Грижата за екологијата и здравата животна средина е врвен приоритет во работата на Општина Илинден, за таа цел, денеска се спроведе акција за пошумување во населено место Ајватовци.

Во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“, засадени се  2000 садници со даб, чемпрес и багрем на  простор од повеќе хектари во соработка со  „Treebanks“,  непрофитна организација во секторот за зачувување на животната средина.

Збогатувањето и обновата на шумскиот фонд е обврска на секој од нас во насока кон подобрување  животната средина.

Во акцијата на пошумување учествуваше и градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, кој истакна дека пошумувањето е природно добро од општ интерес, обврска на секој од нас активно да работи во подобрување на еколошката свест, со тоа ќе придонесеме да имаме чист воздух и здрава животна средина.

Во акцијата на пошумувањето учествуваа и учениците од средното општинско стручно училиште „Илинден“,  здруженија на граѓани и поединци.

Општина Илинден и во иднина интензивно ќе работи на пошумување, в недела ја продолжуваме нашата акција „Зелена Општина Илинден“ во населено  Миладиновци, ќе бидат засадени околу  27.000  садници на простор од 10 хектари.