Изградба на нова улица и пешачка патека во Јака

Општина Илинден започна со изградба на уште една улица во населбата Јака, која е во рамки на програмата за Реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта во Општина Илинден.

Асфалтирање на улица 36 во населба Илинден

Општина Илинден континуирано работи на подобрување на патната инфраструктура на нејзина територија. Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктура-изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта се изврши асфалтирање на улица „36“ во локалната економска зона „Карагач“ во населба Илинден.

Известување за асфалтирање на улица 36 во н.Илинден

Почитувани,    Во рамки на програмата на општина Илинден за реконстукција и санација на локални патишта и улици, се работи на целосна реконстукција на улица 36 во н.Илинден, улица која е во локалната зона Карагач и која ги поврзува населените места Илинден и Ајватовци. 

Реконструкција на улица 36 во населба Илинден

Интензивно се работи на подобрување на патната инфраструктура на територија на Општина Илинден. Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктура-изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта отпочнаа градежните активности на улица „36“ во локалната економска зона „Карагач“ во населба Илинден.

Асфалтирани улици во Дељадровци и Текија

Општина Илинден со интензивно темпо работи на подобрување на патна инфраструктура во сите населени места. Деновиве асфалт добија два крака на улица „1“ во населено место Дељадровци во вкупна должина од околу 200 метри, како и две улици во населено место Текија, односно на улицата кај подрачното основно училиште и улица „1“ кои вкупно зафаќаат…

Реконструкција на улици во Текија

Општина Илинден продолжува со реконструкција на неколку улици на нејзина територија, со цел подобрување на патна инфраструктура. Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктура-изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта, деновиве започна реконструкција и санација на две улици во населено место Текија. Станува збор за реконструкција на улицата кај подрачното…