Седница на Локалниот совет за превенција во општина Илинден

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски ја одржа втората седница на Локалниот Совет за превенција со претставници од надлежни институции, а во рамки на подобрување на јавната безбедност на територија на општина Илинден.

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: Изградба на земјоделски објекти за интензивно живинарство во КО Мршевци, општина Илинден

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 90 став 1 точка 3 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 36/2016, 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/22 и 171/22), ја известува заинтересираната јавност…

Голема акција за пошумување во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“

Во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“  на 30.11.2023 (четврток)  со почеток во 10 часот Општина Илинден ќе реализира акција за пошумување на Ајватовски рид, делот кој беше опфатен со големите пожари летово и беше уништена шума во површина од 30 ха.

Отворен ден со граѓаните на Општина Илинден, презентирани нови предлози и идеи за Буџетот за 2024 година

Општина Илинден е транспарентна во комуникацијата со граѓаните. За таа цел во просториите на Општина Илинден денеска се одржа Отворен ден каде граѓаните ги презентираа своите идеи и предлози за формирање на Буџетот за 2024 година со цел подобрување на квалитетот на условите за живот и решавање на проблемите.

Отворен ден со граѓаните на Општина Илинден на 25 ноември во просториите на Општината

Општина Илинден е во процес на изработка на новиот Буџет за 2024 година, за таа цел ги известуваме сите граѓани, претставници на граѓански здруженија и правни лица дека ќе се одржи отворен ден во просториите на Општината на 25 ноември (сабота), со почеток од 10.30 до 13.30 часот и активно, заеднички да го креираме буџетот.

Граѓаните на Илинден вклучени во креирањето на Буџетот за 2024 година

Општина Илинден и оваа година ги вклучува граѓаните во креирањето на Буџетот за наредната година, такашто од денеска 15.11.2023 година до 30 ноември 2023 година ќе се реализира процесот на изработка на новиот Буџет за 2024 година.