Решение за определување на заштитна зона и зона под надзор при потврда на болеста Африканска чума кај свињите

Решение со бр.10-421/ 2 од 14.02.2024г. за определување на заштитна зона и зона под надзор при потврда на болеста Африканска чума кај свињите

Чистење на каналската мрежа во општина Илинден

Со цел да се продолжи со редовно чистење и одржување на каналската мрежа на територијата на Општина Илинден и во 2024 година, од страна на Општина Илинден е донесен Акционен план за чистење и одржување на каналската мрежа на територијата на општина Илинден за 2024 година со дефинирани вкупно 22 900 метри (главна, секундарна и…

Засадени 11000 садници на Ајватовски рид во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“

Општина Илинден успешно ја спроведе големата  акција за пошумување во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“. Акција за пошумување се реализира на Ајватовски рид, делот кој беше опфатен со големите пожари летово и беше уништена шума во површина од 30 ха.

Нови контејнери за отпад за потребите на ЈКП „Илинден“

Со цел обезбедување квалитетни и ефикасни комунални услуги за потребите на граѓаните Општина Илинден интензивно работи на опремување и  модернизирање на општинските јавни претпријатија.

Со засадување на декоративни садници Општина Илинден се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на климатските промени

По повод одбележувањето на 4 ноември Светски ден на климатеските промени, Општина Илинден активно се вклучи со неколку активности со цел подигнување на јавната свест во зачувувањето на животната средина.