се известуваат сите жители на општина Илинден дека јавниот повик за доделување на еднократна парична помош за набавка на инвертер клими или соларни панели во 2024 година е затворен поради исцрпување на финансиските средства поради што повеќе нема да се примаат барања во архивата на општина Илинден.