За прв пат Општина Илинден склучи договор со Државниот архив, со кој ќе се врши средување, ставање ред на целокупниот архивски и документиран материјал со изминати рокови за негово чување и комплетна заштита на архивската граѓа.

По тој повод градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски оствари средба со директорот на Државниот архив, Емил Крстески на која подетално се утврдија сите насоки за работа.

Со реализација на овој проект ќе биде опфатен целокупниот архивски и документиран материјал од 1996 година, кој досега воопшто не бил средуван. Со ова ќе се обезбедат подобри просторни услови за чување на предметите во архивата на Општина Илинден.