Општина Илинден продолжува со интензивно темпо за реконструкција и санација на улиците. Денеска почнаа градежните активности за санација на краците 4 и 5 од улица „8“ во населеното место Миладиновци.

На терен увид изврши градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски и истакна дека градежните работи се одвиваат согласно динамиката и планираните активности. Овие улици беа во лоша состојба и граѓаните имаа потешкотии во секојдневните активности. Со градежните работи ќе се изврши целосно санирање и асфалтирање на улиците во вкупна должина од 300 метри.

Инвестирањето и подобрувањето на патната инфраструктура е еден од главните приоритети во работењето на локалната самоуправа, пришто и во наредниот период ќе продолжиме во квалитетна инфраструктура, со цел да обезбедиме квалитетни услови за живеење на нашите граѓани.

Средствата за реализација на овие активности се целосно обезбедени од Буџетот на Општина Илинден.