Денес беше пуштена во употреба новата пешачка патека во населба Илинден, со што ќе се придонесе за подобрување на безбедноста во сообраќајот во овој дел од општина Илинден. Пешачката патека е во должина од над 400 метри и широчина од 1,8 метри, која  се протега од влезот на новото основно училиште во Илинден по улицата ,,2”, се до раскрсницата на улиците ,,8” и ,,9”.

Како што изјави денеска градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, потребата за изградба на пешачката патека се јави со зголемената фрекфенција на возила, пешаци и велосипедисти во сообраќајот во овој дел од Општината.  Дополнително, потреба се јави и со отворањето на новото подрачно општинско основно училиште, каде е забележана  поголема фрекфенција на ученици, па затоа потребна е дополнителна доза внимателност од страна на сите учесници во сообраќајот. Градоначалникот Георгиевски посочи до возачите дека е неопходна внимателност со цел нивно безбедно движење во сообраќајот, посебно кога се движат покрај училиште или градинка.  Општина Илинден и понатаму ќе продолжи да инвестира во безбедноста на сообраќајот и унапредување на истиот, со што ќе бидат изградени  пешачки и велосипедски патеки во повеќе населени места.