Во насока кон унапредување на земјоделието, Општина Илинден во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, спроведе акција за бесплатни агрохемиски анализи на квалитетот на обработливата  почва од 20 различни локации во сите населени места во општината.

Целта на ова испитување е земјоделците да добијат информации за квалитетот на почвата која ја обработуваат во нашата Општина, користа е повеќенаменска, правилно, навремено ѓубрење на културите, зголемување на приносот, намалување на загадувањето на почвата и подобрување на квалитетот на производите.

Земјоделците остварија средба со градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски и проф. д-р Миле Маркоски од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје.

Градоначалникот Александар Георгиевски, изрази задоволство од интересот на земјоделците кои се вклучија во акцијата и додаде дека Општина Илинден е посветена во унапредување на земјоделството и истакна дека соработката со стручни лица од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје и земјоделците ќе продолжи и во иднина со други активности и проекти кон унапредување на земјоделието.

Земјоделците на состанокот со проф. д-р Миле Маркоски беа детално запознати со резултатите од агрохемиската анализа на почвата, начинот на обработка на земјиштето за понатамошно подобрување на квалитетот на производите и зголемување реколтите.