Посветени на решавање на потребите на граѓаните, Општина Илинден почна со изградба на фекална канализација во населба Марино на улица „409“ и „410“.

Во должина од околу 500 метри почна изградбата на фекална канализација која опфаќа и ги решава проблемите на 30 домаќинства.

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, направи увид во градежните активности, изградбата на фекална канализација на овие две улици, е почеток на реализација на проект кој ќе ги опфати и останатите домаќинства во овој дел од н.м. Марино. Со ова, ги решаваме проблемите со кои се соочуваат нашите граѓани во овој дел од општината, ги остваруваме ветувањата согласно нашата програма за работа.

Општина Илинден посветено и интензивно работи на подобрување на квалитетот на живот на сите наши граѓани, ја подобруваме инфраструктурата и ја чуваме животната средина.