Општина Илинден ја отпочна изградбата на фекална канализација во м.в. Ограѓе, населба Илинден. Во рамки на проектот ќе се гради примарна мрежа за фекална канализација во должина од 960 метри, пришто ќе бидат опфатени домаќинствата од улица.3, ул.5, ул.7 и дел од улица 2. Оваа мрежа на фекална канализација ќе се поврзе со пречистителната станица во н.м. Илинден

Увид на терен денеска направи градоначалникот на Општина Илинден Александар Георгиевски, кој истакна дека фекалната канализација ќе ги опфати домаќинствата кои немаат фекална канализација во тој дел од општината. Тој додаде дека инвестирањето во комуналната инфраструктура е од огромно значење за унапредувањето и заштитата на животната средина со што се овозможува подобрување на квалитетот на живот на граѓаните.

За време на реализација на проектот, ќе се врши ископ и поставување на шахти и цефки за фекална канализација пришто Општина Илинден апелира до граѓаните за соработка, почитување на поставената сигнализација и внимателност при движење во периодот кога се одвиваат градежните активности. Работите на терен ќе ги изведува фирмата ЕХИ ДОО.