Општина Илинден и Здружението за заштита и унапредување на животната средина и промовирање на концептот на одржлив развој – Еко Логик, потпишаа Меморандум за соработка во областа на образованието, со цел имплементирање на проектот „Вело Училишта” наменет за учениците од основните училишта на територија на општина Илинден.

Меморандумот за соработка го потпишаа градоначалникот на општина Илинден, Александар Георгиевски и директорот на Еко Логик, Никола Нешкоски.

Преку овој проект ќе се овозможи зголемување и унапредување во знаењето на децата, родителите, наставниците и пошироката јавност за темите од областа на велосипедизам, одржлив транспорт, аерозагадување, безбедност во сообраќајот и климатски промени.

Еко Логик како имплементатор на програмата „Вело Училишта” која ќе се реализира во сите основни училишта на територија на општина Илинден, преку планирани активности ќе овозможи воведување на нови и креативни начини на учење, поврзани со темата, велосипедизам, животната средина и климатски промени.