Да придонесеме за зајакнување на свеста на граѓаните за што помасовно селектирање на стаклената амбалажа и нејзино исфрлање во контејнерите (зелените ѕвона)

Проектот е финансиран од страна на германското Сојузно министерство за економска соработка и развој (БМЗ) и Пакомак, во рамки на  програмата develoPPP која се спроведува во соработка со Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) и Пакомак