Во знакот на фолклорот и традицијата учениците од ООУ „Гоце Делчев” со бројни активности и културно уметничка програма го одбележаа патронатот на училиштето и 121. годишнина од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев.

Во рамки на активностите за одбележувањето учениците имаа училишен натпревар по англиски јазик, бројни спортски активности како и богата културно уметничка програма со наслов „Со звуците на фолклорот и традицијата“.

На манифестацијата присуствуваше градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, пратеници, советници, директори но и голем број родители кои имаа можност да погледнат прекрасно изведени музички точки од учениците, глума како и изведба на македонски традиционални ора.