Пуштено во употреба ново детско игралиште во  Дељадровци во општина Илинден. Во рамки на игралиштето поставени се детски реквизити, лулашки, поставени се клупи, канти за отпадоци за почиста и поубава средина.

Новото детско игралиште се наоѓа во рамки на новоизградениот парк кој веќе извесен период го користат жителите од ова населено место, за дружење и рекреација, такашто и сега новоизграденото детско игралиште ќе биде одлично надополнување на целиот простор, а децата од Дељадровци добија ново катче каде можат да го поминуваат слоборното време во игра и забава. Во наредниот период просторот ќе биде партерно уреден со павер елементи.

Новото детско игралиште претставува континуитет на успешните проекти на општина Илинден, нов уреден простор за рекреација и забава на најмладите во општината.