Општина Илинден започна со модернизација и реконструкција на водоводниот систем, со цел поквалитетни услуги за побезбедна и поздрава вода за пиење за граѓаните и зголемување на капацитетот на водоснабдувањето.

Екипите на ЈКП „Водовод” работат на дислокација на дел од главната водоводна мрежа на потегот н.м. Марино – Кадино, во вкупна должина од 600 метри и притоа ќе се изврши замена на старите ПВЦ цевки со нови Полиетиленски цевки.

Увид во градежните активности денеска направи градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, кој истакна дека модернизирањето на водоводната мрежа е со цел обезбедување на поголем квалитет во водоснабдувањето во населените места Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци и Бучинци.

Обезбедувањето на квалитетна вода за пиење е еден од приоритетите во работењето на локалната самоуправа, така што општина Илинден во соработка со ЈКП „Водовод” и во наредниот ќе продолжи со модернизација и подобрување на водоводниот систем.