Ве известуваме дека од страна на инвеститорот на Општина Илинден  на ден 19.04.2023 година ( среда )  поради  асфалтирање на кружен тек на крстосница помеѓу  ул.2, улица 8, улица 9 и новопланирана улица 1 (крак 1 ) во Илинден ќе биде затворен сообраќајот на  улица 9 на потегот од Општината до кружниот тек, улица 2 на потегот од новото основно училиште ПОУ ,,Гоце Делчев” до кружниот тек и на улица 8 на потегот од надвозникот кај аптека Зегин до кружниот тек. 

Сообраќајот ќе биде затворен  од 10 часот се до завршување на работните активности односно асфалтирањето.