Почитувани граѓани,

По повод спортската манифестација „Денови за спорт на младите во општина Илинден” , на ден 16 јуни (недела) 2024 година со време траење од 12:00 часот до 16:00 часот, Општина Илинден ќе организира Велосипедска трка во соработка со Велосипедска федерација.

Настанот ќе има два дела и тоа велосипедска трка за рекреатвци и професионалци.

Велосипедска трка за рекреативци ќе биде со почеток во 11:30 часот со старт спортската сала Гоце Делчев – Илинден – улица 9 – улица 8 – Марино-спортската сала и истата е во должина од 5км.

Велосипедската трка за професионалци која се бодува и е влезена во велосипедскиот календар за купот на Република Македонија, ќе биде со почеток во 12:00 часот и ќе се вози во должина од 100км.

Трката ќе се одвива по следнава траса СТАРТ спортска сала Гоце Делчев-кон општинската зграда- надвозникот во н.Илинден – Ајватовци – Мршевци – Дељадровци – Текија – Миладиновци – Кадино – Марино и ЦЕЛ – спортска сала Гоце Делчев.

Трката се планира да заврши околу 16:00 часот.

За времетраењето на трката ќе биде воспоставен времен режим на сообраќај со присатство на припадници на министерството за внатрешни работи кои ќе го регулираат сообраќајот при одвивањето на трката.

За таа цел апелираме за придржување кон сообраќајниот режим за време на настанот во насока на успешно и безбедно одржување на велосипедската трка.

Ви благодариме за соработката и разбирањето,

ОПШТИНА ИЛИНДЕН