Во рамки на билатералната техничка соработка со Народна Република Кина обезбедена е можност за учество на претставници од Република Северна Македонија на академски образовани програми кои се спроведуваат од страна на високо-образовни институции на НР Кина.

Податоците во врска со процесот на упис како и деталниот опис на програмите, методот на аплицирање, контакт лицата кои можат да се контактираат за соодветната програма како и другите релевантни информации може да се најдат на линкот: https://www.china-aibo.cn/en/info/1005/123.htm