Градоначалникот на општина Илинден, Александар Георгиевски, изврши увид во изградбата на новото општинско основно училиште во населба Илинден. Притоа, на самото место тој се запозна со деталите околу тоа како се одвива изградбата на училишната зграда која што треба да биде завршена до крајот на годината, а првите ученици да ги прими на почетокот од второто полугодие од тековната учебна година.

Новото основно училиште ќе биде со површина од 2.400 м², со оптимален капацитет од 450 ученици во една смена, ќе располага со 15 училници, 8 кабинети за наставници и сала за состаноци, опремени со ИТ технологијата и дидактички материјали коишто ќе придонесат за имплементирање на модерен образовен систем на учење и нов квалитет на основното образование. Дополнително со изградба на училиштето ќе се овозможи и воведување на целодневна настава за учениците.

Училиштето ќе биде високо енергетско-ефикасен објект, со иновативен пристап и воведени нови технологии и еколошки материјали, со греење и ладење со алтернативни извори на енергија.

Изградбата на новото основно училиште ќе чини 1,5 милиони евра. Реализацијата на овој проект има за цел подобрување на условите во образовнието, како и обезбедување на квалитетна образовна инфраструктура со просторни услови за одвивање на современа наставна програма.