Уништени поголемиот дел од кантите за отпадоци во паркот на Домот на култура Илинден

Украдени лагери за лежишта, оштетен реквизит на инклузивното игралиште во нм. Марино

Уништена таблата на инклузивното иргалиште во нм. Марино

Оштетена мрежата на тениското игралиште во нм. Илинден

Откорната нова поставена клупа покрај пешачката патека помеѓу Марино и Кадино

Запален контењер за селектирање отпад пред Домот на култура во нм. Илинден

Ги охрабруваме граѓаните на општина Илинден да пријават оштетувања до општинските органи.

Контакт:

Телефон: 02/2571-703 или 2571-704

емајл:

ilinden@ilinden.gov.mk

inspektorat@ilinden.gov.mk


Контакт формулар: