[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 2.22 MB
  • File Count 1
  • Create Date 01.11.2022
  • Last Updated 02.11.2022

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА СЕ ОДОБРУВА ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СОГЛАСНО ЧЛЕН 58 СТАВ 6 ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ПОСТАВЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ НА КП 888, КП 894, КП 896 И КП 897, КО МРШЕВЦИ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН, ОД ИНВЕСТИТОР СОЛАР ТРИ ДОО - СКОПЈЕ А ИНИЦИРАНА И ИЗРАБОТЕНА ОД ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НИМАЕР ДООЕЛ - СТРУГА СО АРХИВСКИ БР.03-10-1/22 ОД ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА.