[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 8
  • File Size 3.94 MB
  • File Count 1
  • Create Date 01.11.2022
  • Last Updated 02.11.2022

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ СО КАПАЦИТЕТ ПОГОЛЕМ ОД 1МW (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА ГП 1, НА ДЕЛ ОД КП 808/2, ДЕЛ ОД КП 808/3, И ДЕЛ ОД КП 808/4, КО МРШЕВЦИ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН