[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 27
  • File Size 323.41 KB
  • File Count 1
  • Create Date 13.07.2023
  • Last Updated 13.07.2023

ПОТВРДА

Согласно член 62 став 7 и став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/2020), се потврдува одобрување УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.1 -СТАНБЕНИ КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), НА КП 1542/5, КП 1542/27, ДЕЛ ОД КП 1542/25 И ДЕЛ ОД КП 1542/26, ОД УПС ИЛИНДЕН СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 3, 4, 5, 13, 14, 24, 26, 32 И 33, КО ИЛИНДЕН, ОПШТИНА ИЛИНДЕН изработен од страна на Друштво за производство, трговија и услуги УРБАНПРОЕКТИНГ - Велес, 37/21 од Февруари 2023 година, со површина на проектен опфат од 523 м² и број на постапка во е-урбанизам 40923. Урбанистичкиот проект во основа е изработен во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/2020), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.225/2020) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за урбанистичко планирање(Сл.весник на РСМ бр.219/2021,104/22), како и други важечки прописи и нормативи од областа на урбанистичкото планирање, што е потврдено со позитивно мислење од Комисија за урбанизам со бр.12-966/2 од 05.05.2023 година.