На 05.06.2024 (среда) и 06.06.2023 (четврток), на спортските терени во општина Илинден, ќе се одржи  спортската манифестација „Денови за спорт на младите во општина Илинден”, на кои ќе се натпреваруваат учениците од основните училишта во Илинден, како и учениците од средното општинско стручно училиште „Илинден”.

Според програмата ќе се одиграат финални општински натпревари на основните училишта во футсал, ракомет и одбојка во машка и женска категорија, турнир во баскет за ученици од СОСУ „Илинден”, елементарни штафетни игри за ученици од одделенска настава.

ДЕНОВИ ЗА СПОРТ НА МЛАДИТЕ ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Програма

Училишта – Учесници

  1. ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ н.Илинден
  2. ООУ РИСТО КРЛЕ н.м Кадино
  3. ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ н.м Миладиновци
  4. СОСУ ИЛИНДЕН н.м Марино

05.06.2024 година (среда)

1. Футсал машки ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ –ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 6 и 7 одд. 09:00h.

2. Футсал женски ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ – ООУ РИСТО КРЛЕ 6 и 7одд. 09:45 h.

Во Кадино, Училишно отворено игралиште – 50 учесници

3. Одбојка женски ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ –ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 8 и 9 одд.10:45h

4. Одбојка машки ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ – ООУ РИСТО КРЛЕ 8 и 9 одд 11:45 h.

Во Кадино, Училишна спортска сала – 50 учесници

06.06.2024 година (четврток)

1. Ракомет машки ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ООУ РИСТО КРЛЕ 8 и 9 одд. 10:00 h.

2. Ракомет женски ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ООУ РИСТО КРЛЕ 8 и 9 одд. 10:45 h. Во Илинден, Спортска сала Гоце Делчев – 50 учесници

3. Елементарни штафетни игри за ученици 2 и 3 одд.; 4 и 5 одд.

  • По една екипа од 15 учесници во две категории
  • 15 ученици 2 и 3 одд. и 15 ученици 4 и 5 одд. од сите училишта во општина Илинден, 19:00 h.
  • Во Марино, отворено игралиште за баскет, фудбалски терен Бранители 100 учесници

13.06.2024 година (четврток)

1. Кошарка машки СОСУ ИЛИНДЕН6 екипи систем на елиминации

40 учесници

18:30 h.