Општина Илинден  продолжува со реализација на проектот „Зелена Општина Илинден“, во петок (25.11.2022 година) во населено место Ајватовци ќе бидат засадени 3000 садници, во соработка со претставници  од концептот  „Treebanks“,  непрофитна организација во секторот за зачувување на животната средина.

Целта на овој проект е  пошумување  на нови локации и зголемување на шумскиот фонд во општина Илинден.

Сите  заинтересирани граѓани можат да се приклучат на акцијата во н.м Ајватовци која ќе започне во 10 часот.

Собирно место:

Црква Св. Трифун – Ајватовци

Почеток: 10:00 часот.

Грижата за екологијата и здравата животна средина е обврска на секој од нас, затоа Општина Илинден повикува активно да се вклучите во проектот „Зелена Општина Илинден“ и заеднички да се придонесе во подобрување на животната средина.