Со интензивно темпо се одвиваат градежните работи за реконструкција и санација на улиците во Општина Илинден. Денеска извршено е асфалтирање на краците 4 и 5 од улица „8“ во населеното место Миладиновци.

Како што истакна градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски денес се изврши асфалтирање на два крака од улица „8“ во Миладиновци со вкупна должина од 300 метри. Потребата за санација и асфалтирање на овие улици се јави поради тоа што овие улици беа во лоша состојба и граѓаните имаа потешкотии во секојдневните активности.

Со цел да обезбедиме квалитетни услови за живеење на нашите граѓани продолжуваме и понатаму со инвестирање во патната инфраструктура. Средствата за реализација на овие активности се целосно обезбедени од Буџетот на Општина Илинден.