Доделени Решенија на граѓани за субвенции на велосипеди

Во просториите на Општина Илинден Градоначалникот Александар Георгиевски и оваа година ги додели Решенијата на граѓаните кои имаа поднесено барање за добивање еднократна парична помош за купување на велосипеди.