Денови за спорт на младите во општина Илинден

На 05.06.2024 (среда) и 06.06.2023 (четврток), на спортските терени во општина Илинден, ќе се одржи  спортската манифестација „Денови за спорт на младите во општина Илинден”, на кои ќе се натпреваруваат учениците од основните училишта во Илинден, како и учениците од средното општинско стручно училиште „Илинден”.

Изградба на нова улица и пешачка патека во Јака

Општина Илинден започна со изградба на уште една улица во населбата Јака, која е во рамки на програмата за Реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта во Општина Илинден.