ЈАВЕН ПОВИК за доделување на еднократна парична помош за набавка на инвертер клими или соларни панели

Врз основа на Програмата за финансиска поддршка на целни групи граѓани на Општина Илинден за 2024 година и Правилникот за   условите ,  начинот  и критириумите за  доделување  на финансиски средства во вид на  еднократна парична помош за набавка на велосипеди,  инвертер клими односно соларни панели и  помош за млади претприемачи во Општина Илинден донесен од…