Ново возило за комунален отпад на ЈКП „Илинден“

Општина Илинден во континуитет ги подобрува комуналните услуги. Денес беше промовирано новото комунално возило на ЈКП „Илинден“ за собирање на комунален отпад, пришто повторно е подновен возниот парк на претпријатието. Специјалното возило за собирање на комунален отпад е со капацитет од 20м3, и ќе ги замени старите и дотраени возила наменети за собирање на комунален…