Изградба на нова линија за фекална канализација за дел од населба Илинден

ЈКП „Водовод“ започна со изградба на фекална канализација на ул.9 во населба Илинден во близина на општинската зграда. Новата линија ќе биде во должина од околу 150 метри и ќе ги прифати отпадните води од околу 10 домаќинства. Новата линија за канализација ќе биде дел од фекалната канализација припадна површина 8 Илинден. Градоначалникот на Општина…

Озеленување на повеќе локации во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“

Општина Илинден и оваа година ја спроведува акцијата за пошумување во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“. Во рамките на оваа акција се садат садници во урбаните делови на Општина Илинден на повеќе локации. Ќе бидат засадени вкупно 50 виско квалитетни листопадни дрвца. Досега се садеше во рамки на паркот во Дељадровци, кај амбулантата во…