Општините Илинден, Гази Баба, Бутел и Чучер Сандево потпишаа Меморандум за соработка за основање на ЛАГ!

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски заедно со градоначалниците на општините Гази Баба, Бобан Стефковски, на Бутел, Дарко Костовски и на Чучер Сандево, Сашко Комненовиќ, потпишаа Меморандум за соработка за основање на локална акциона група (ЛАГ).