Општина Илинден со реакции до ЈСП за нередовниот јавен превоз

Општина Илинден во насока на подобрување на јавниот сообраќаен превоз кој го врши Јавното сообраќајно претпријатие – Скопје и е под дирекна надлежност на Градот Скопје, за чиешто ангажирање Општина Илинден врши редовна исплата на услугата која ЈСП Скопје ја дава кон граѓаните.