Ученици од ООУ Браќа Миладиновци во Швајцарија

Oсум ученици од деветто одделение oд ООУ „Браќа Миладиновци“ од Миладиновци со нивниот супервизор – одделенскиот наставник Елена Карагунова заминаа во Швајцарија како дел од интеркултурната размена во рамки на проектот „Промоција на безбедна училишна средина“.