Продолжува интересот за инвестирање во општина Илинден

Во локалните економски зони во Општина Илинден секојдневно се градат и се отвораат нови стопански објекти, а веќе постоечките ги прошируваат своите капацитети, доволен показател дека Општина Илинден останува во фокусот на инвеститорите. Проширување на капацитетот направи и компанијата Дени Интернационал со изградба на нов деловен објект, магацински простор кој ќе се протега на површина…