Ученици од Општина Илинден во посета на градоначалникот Александар Георгиевски и локалната самоуправа

Во рамки на воспитно-образовната програма во ООУ„Гоце Делчев“, ученици од четврто одделение беа во посета на градоначалникот, Александар Георгиевски и локалната самоуправа.