Објавен Јавен повик за бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва во општина Илинден

Општина Илинден и оваа година продолжува со поддршка на земјоделците преку вршење на бесплатни анализи на почва. За таа цел Општината во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) од Скопје објави Јавен повик за пријавување на земјоделци за спроведување на бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва, со цел  унапредување на земјоделството во…