Изградена трим патека во Општина Илинден

Изградена и уредена е трим патека која се протега од населеното место Ајватовци до Бучинци. Патеката е во должина од 5 километри и наменета е за пешачење, рекреација, како и планински велосипедизам,

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на земјоделци за спроведување на бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва

Општина Илинден во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) од Скопје  а со цел  унапредување на земјоделството во Општина Илинден  објавува