Известување за изведување на градежни работи за реконструкција на дел од улица „11“ во Кадино

Ве известуваме дека Општина Илинден  отпочна со градежните активности за целосна реконструкција на коловозот на дел од улица „11“ во н.м. Кадино.