Нова опрема за квалитетни комунални услуги за граѓаните

Во насока на обезбедување на квалитетни и ефикасни комунални  услуги за потребите на граѓаните, општина Илинден континуирано работи на опремување и модернизирање на јавните општински комунални претпријатија.